sâmbătă, 6 iunie 2009

Poemul de sâmbăta asta, 8

Pictorul şi poetul ieşean Petru Aruştei (1939-1984), personaj-cult în anumite zone ale undergroundului moldav, dar practic necunoscut glorioşilor oficianţi ai gloriei literare, e unul dintre rarissimii poeţi admiraţi fără rezerve de altfel mordantul Cezar Ivănescu: "Petru Aruştei, pictorul şi poetul genial, incomparabil, mai luminat decât toţi moldavii din generaţia noastră, mai filosof decât toţi filosofii ajunşi profesori universitari de filosofie, mai poet decât noi toţi, ajunşi literaţi de carieră, pictor cutremurător, unic în ultimele patru decenii de pictură românească, pătruns cu gândul adânc, metafizic, unduind de tragism până în ultimul punct invizibil pe care mâna sa l-a scris pe hârtie..." (de pe coperta a patra a volumului "Moarte şi Renaştere. Supravieţuire", Institutul European, Iaşi, 1994. Şi mai sunt şi alte pasaje, la fel de exaltate, în prefaţa intitulată "Memorial"). Ce-i drept, don Cezar nu pare să se fi priceput la lăudat pe măsură de perlocuţionar ca la suduit - encomionul de deasupra riscă, prin zaharina în exces a superlativelor, să-l facă pe Aruştei antipatic pe necitite. Însă poetul Aruştei (pictorul nu-l cunosc) e, fără îndoială, autentic, cu toate că scrisul lui e din cu totul alt film (mult mai vechi) decât cel care rula prin anii 70-80 în România (sau, cine ştie, poate tocmai de aia). În prefaţă, don Cezar îl compară cu Lautréamont - aş adăuga că, în poemele lui în proză, la fel de importantă ca înrudirea (certă) cu cânturile lui Maldoror e fervoarea oniric-vizionară, soră bună cu cea vizionar-oraculară a lui Zarathustra, nepoată a romanticilor germani şi strănepoată a poetului-pictor Blake. Aruştei trăieşte, defazat cu un secol jumate (dar lui nu-i pasă nici cât negru sub unghie de defazarea asta), mitul poetului genial, pentru care nimic nu există în afara viziunii. Desigur, pentru cine crede în progresul literar, poemele lui vin cu un secol prea târziu - geniale într-un contrafactual 1880, în optzeciul comunist par fiinţe ajunse la noi dintr-un Jurassic Park al poeziei, maximaliste şi cu gust pentru abnorm într-o eră a poeziei soft şi casual. Însă nu pentru acel cititor o să reproduc poemul de mai jos.

Aşadar, Petru Aruştei, "Şanţul metafizic":

Făcusem un mare scandal, un scandal de-o viaţă, nopţi şi zile şi ani buni de viaţă prin Şanţ mi-am tot târât viaţa ce-i unica mea viaţă, se pare - păream cam pierdut, cu privirea pierdută în urma acelor nopţi şi zile şi-a anilor cu spaimă deşiraţi prin mine. Târziu, pe vremuri, când se făcuse târziu, când respiram cu avânt prin Şanţ - îl cutreieram, eram fericit în derâdere -, atunci şi încă o dată atunci nici tu voinţa de a spune: până aici!, dar nici bărbătescul curaj de a respira; vedeam bine, mă aflam în Şanţul lung cât viaţa-mi, ci nu stam deloc aşa, până aici!, îmi spuneam şi aveam şi bărbătescul curaj de a respira încât mai mulţi, văzându-mă aşa tâmp şi nu înţelept, hotărâră să mă omoare, să-mi răpească a mea viaţă ce-i unica mea viaţă, se pare.
A mea viaţă nimeni nu-mi poate răpi în prelungul Şanţ de-o viaţă ce duce în toate părţile, sunt stăpânul nemaipomenitei Întâmplări şi, în clipa care vine, fiind a mea clipa, până aici! îmi spun şi am şi bărbătescul curaj de a nu mai respira.

8 Comentarii:

white noise spunea...

ma intreb cati poeti necunoscuti, dar care ar merita sa fie cititi exista.

si usor off topic: bolduieste numele si titlul, sa sara in ochi [pt lenesi]

Radu Vancu spunea...

Dacă aş fi rău, aş zice că mai puţini decât poeţii cunoscuţi care merită citiţi :P. Dar nu, nu sunt rău, deci n-o să spun aşa o măgărie.
Am bolduit (eu ziceam până acum "boldat" - cum o fi oare? Rost, a rostui, bold, a boldui - aşa îmi zic acum, şi scriu ca tine) - adevărul e că nu ştiam până acum cum se poate boldui.

white noise spunea...

eu am zis cum mi-a fost mai la indemana. in doom inca nu-i. sau n-am vazut eu?

Radu Vancu spunea...

Brrr - păi se poate să pomeneşti de DOOM în casă de poet!? :)

Anonim spunea...

Petru Arustei


Şi cînd voi fi singur te voi striga

De Acolo cobora ca o reptilă moale, în Întuneric, tîrîndu-şi capul cu o sfoară albă prin ţărînă. Capul lui era greu şi într-o seară a obosit. A vrut să se odihnească dar capul l-a privit mirat. Se tînguia mereu. Dar acolo murea El, cel din Întuneric, scăldat în sînge. Din El se înălţau spre cer aburi reci şi aripi mari de lilieci treceau peste umerii lui fără cap. Altădată a rămas singur şi a strigat: o, moarte, o, bucurie curată şi fără sfîrşit! Aşteaptă, nu muri, i-a strigat El! Doresc să-ţi vorbesc! Uite, tu vezi luna, stelele, soarele, şi spui că toate acestea sînt ceea ce crezi tu. Aşa spui şi nu-i adevărat. Sînt doar nişte simple becuri electrice, întreg Universul este străbătut de o reţea deasă de cabluri. Te întrebi poate cum de nu se sparg niciodată becurile? Se sparg, cum nu, însă pun eu altele cînd tu dormi! Te mai întreb acum: dacă într-o zi nu voi mai schimba becurile? Ce vei face? Cum vei trăi singur în întuneric şi frig? Chiar şi mort vei simţi cît eşti de singur! – Cu asta ai terminat, pot să mor de-acum, nu? – Nu, nu poţi să mori încă, mai aşteaptă! Cum poţi să fii atît de naiv? Acesta este un adevărat miracol, petreci cu ce-i al tău fără să pierzi nimic din tine, nu-ţi dai seama? În craniul său plin cu clopote albe şi negre un om striga furios încă din zori, smulgîndu-şi din ochi şuviţele groase de lumină: – A, lasă, nu-i nimic, mă mai culc eu şi-n seara asta, mă mai scol şu şi-n zori, dar lasă, nu-i nimic!
Am înţeles că un om ca el, care se culcă în fiecare seară şi se scoală în fiecare dimineaţă, fără îndoială, este un martir! În aceste clipe El nu vrea să mai fie viu. De ce ai întrerupt firul firesc al vieţii? – Pentru că vreau să continui Universul! Şi începu să-mi recite o poezie lungă dar toate treceau pe lîngă urechile mele fără să pot memora ceva. Înţelegînd totul s-a apropiat de craniul meu şi mi l-a despicat în două părţi egale, cu un cuţit roşu. A scris ceva pe o coală albă şi a băgat-o în el. L-a închis bine şi a apăsat pe un alt buton. Am auzit atunci versurile foşnind prin craniul meu:

El mi-a spus totul, el mi-a spus totul
despre luna care trece visătoare pe cer
ca un cavou greşit tălmăcit de privirile laşe
despre cămila ce paşte în căruciorul ei proaspăt
şi despre mine,
un difuzor ce bea cu neruşinată mîhnire
din acel sfînt untdelemn semănat din belşug
peste grădini şi peste ape
În cinstea simpaticilor Îngeri-corbi !

Am căutat peste tot, înfrigurat, dar n-am găsit nimic, niciodată.
– Iată, acestea sînt singurele cuvinte pe care le mai ştii, mi-a spus. Nici măcar tabloul pe care-l pictasem în ultimul timp; n-a fost totul o himeră oară? L-am pictat cu adevărat? Abia mai tîrziu mi-am amintit că nu m-am căutat pe mine ci cu totul altceva şi m-am bucurat. Un singur gînd m-a fulgerat; peste cîmpiile din faţa mea soarele începuse să arunce imense bucăţi de foc.

Anonim spunea...

P. Arustei (anii '70).

Atunci cînd vine

Urcînd pe înălţimile acelea am văzut în depărtare silueta neagră, prelungă a unui om care se profila pe cerul brăzdat de curbe violete şi roşii. Undeva, mult mai în adînc, se simţea prezenţa unor forme ce păreau goarne. De acolo se înălţau chipuri de păsări cu totul şi cu totul neobişnuite. Goarnele şi păsările îmi sugerau atunci ideea de Înălţare, de Purificare, şi, cumva, de Triumf. Totuşi, răzbăteau pînă la mine raze ce se rupeau fîşii-fîşii din Întuneric. Am coborît cu privirea pe una din ele pînă am văzut noaptea. Era adîncă, nesfîrşită. M-am înfiorat. Plin de speranţă mi-am înălţat privirea spre Totem. Razele ce coborau din el mă orbeau. L-am auzit vorbind:
TOTEM: Nimeni să nu se teamă de nimic. Nimeni nu a plecat vreodată fără să se întoarcă. Cel reîntors să se caute într-o nouă alcătuire.
Am văzut la picioarele mele pe Copil fugind după Cîine, care îi devora capul. Cîinele s-a supărat şi i-a spus:
– Ia-ţi capul îndărăt şi nu mă întărîta!
– Da’ acum nu mai vreau eu!
Şi începu să-şi dea de-a rostogolul capul prin praful galben. Aştepţi? Dacă nu te temi nu mai aştepta! Aşa mi s-a spus. Am crezut că-i aud paşii. M-am bucurat, am strigat tare: Iată, vine, deci nu e o minciună! Mi-am încordat nervii. Inima-mi bătea cu putere în piept. Cum va arăta? Şi dacă mă înşel iarăşi? Dacă nu s-a născut încă? Mi-am amintit de un gînd al meu, mai vechi.
EU: De-ai şti de cînd te aştept, cît doresc să fii în preajma mea! Vino, nu mă lăsa singur!
UN GLAS: Eu te iubesc mult, mult de tot, dar ce păcat că nu m-am născut încă!
ECOUL: (batjocoritor, poate) Ha, ha, ha!
EU: Hm!
Am alungat acest gînd cu un surîs. Amar? Poate. Un foşnet de gînd a trecut pe lîngă mine ca o părere-regret. Parcă mi-a spus, vîntul parcă mi-a spus: „Nu aştepta, nu aştepta, nu aştepta şi viaţa trece, trece!“ Paşii se îndepărtau. Iarăşi. Ca-ntotdeauna. Sînt singur. Acum ca întotdeauna. În astfel de împrejurări se rîde tare. Ha, ha, ha! Aşa e bine? Am coborît spre casă. Acolo mă aşteptau mîhnite, Păsări. Vai, dar nu-i nimic! N-a venit! Va veni cîndva! Mi-am privit tablourile. O, păsări, o, Speranţă! Cele trei strigăte erau: „Strigătul spre cer“, „Strigătul de seară“, „Strigătul obstinat“. Vai, vai! O casă este un atelier de pictură. Pictorul era singur şi aştepta. A aşteptat mult, dar n-a venit nimeni. A spus: „Va veni cîndva“! A ieşit în grădină cu un hîrleţ. Peste tot înflorea liliacul. În depărtare murea o pasăre. Pasărea care murea cînta. Păsările care nu mureau se înălţau spre cer. Mi se părea dureros ceea ce făceam. Dureros poate dar nu sumbru. Moartea era Cîntarea Cîntărilor! Mă reîntorceam în pămînt. Înălţarea, Purificarea, Bucuria! Se mai putea picta mult, însă… Am strigat iarăşi, am strigat din adîncul fiinţei mele, am strigat tare:
– Sînt bucuros!
M-am întins în groapa săpată de braţele mele puternice. Am tras pămîntul peste mine, senin.
– Ce faci? m-am surprins întrebîndu-mă. Nu te-ai acoperit bine cu ţărînă!
M-am ridicat din groapa adîncă şi-am bătătorit bine pămîntul peste trupul meu reîntors în sine. Şi pentru că ziua aceea avea ceva sărbătoresc în ea, Pictorul şi-a spus:
– Nu mai pictez, în schimb încep să miros a pămînt proaspăt şi în curînd, dacă o să-mi meargă tot aşa bine, o să crească din mine iarbă. Dar va trebui să veghez continuu, ca nu cumva să nu-i aud Strigătul. Atunci cînd va veni!

Radu Vancu spunea...

:)
După câte pot să-mi dau seama, excelentele poeme-supliment-la-poemul-de-sâmbătă vin de la un iubitor (şi, evident, conaisseur) de poezie din Bucureşti - ceea ce e cât se poate de îmbucurător, înseamnă că aproape intrvabila ediţie din 94 de la Institutul European circulă, iar poemele lui Aruştei fac, după atâţia ani, adepţi. Evidenţă care e, în ea însăşi, un minunat răspuns la întrebarea lui White Noise - şi cred că prietena noastră nu se supără pe noi dacă ne luăm libertatea ca, şi în numele ei, să mulţumim entuziastului cititor care a făcut atâta efort ca să ne bucure şi pe noi cu aceste două poeme.

camir spunea...

ma bucur ca ti-ai facut, in sfarsit, un blog, mai ales ca luciat a iesit din blogosfera.

Trimiteți un comentariu

Administrare

Statistici (Vizitatori unici)


"Fără speranţă" (1) "Ghimpl-netotul şi alte povestiri" (1) "Jurnalul unei fete greu de multumit" (2) "Mireasa cu şosete roşii" (1) "Muzeul negru" (1) "negru la albino" (1) "Speranţă abandonată" (1) "Steaua Sudului" (1) "Trei într-o barcă" (1) ”Zbor în bătaia sageții” (1) 47 Îngeri de catifea (1) A.C. Grayling (1) Adela Greceanu (1) Alexandru Muşina (1) Ana Dragu (2) anabasis (1) analogii (1) Andreas Wenning (1) Andrei Oişteanu (1) Angela Marinescu (1) Anii (1) Antologie de poezie şi proză (1) arhitectură ambiental-ecologică (1) arhitectură ambientală (1) Arta Romanului (1) Barbellion (1) Baronul din copaci (2) Basmul Prinţesei Repede-Repede (1) blogosfera (1) blogul de aur (1) Bohumil Hrabal (1) Caitlin Thomas (1) Caius Dobrescu (1) Cartea neliniştirii (1) Cartea tuturor intenţiilor (1) Casele din copaci (1) Centaurul (1) chirnoagă (1) Chris Tanasescu (1) Chrisots Yannaras (1) Claudiu Komartin (2) Club ASTRA (1) Compromisul (1) Conacul (1) Confesiuni (1) Constantin Virgil Bănescu (1) D. Iacobescu (1) Dan Coman (3) Daniel Bănulescu (1) Diana Geacăr (1) Don DeLillo (1) Dylan Thomas (1) ekphrasis într-o frază (1) Ellias Canetti (1) Emil Brumaru (3) Eminescu (2) eros (1) exercitiu de analogie (1) experiment misogin (1) Fântâna lui Julien Ospitalierul (1) feminimalisme (1) Fernando Pessoa (1) filip florian (1) Florin Partene (2) frază despre automutilare (1) Fric (1) Friedensreich Hundertwasser (1) Friedrich Nietzsche (1) Garcia Marquez (1) Gellu Naum (2) Generalul în labirintul său (1) Georgia O' Keefe (1) Gherasim Luca (1) Ghiorghios Seferis (1) Goya (1) Grigore Leşe (1) Horia Roman Patapievici (1) Humanitas (1) Ilarie Voronca (1) Ioan Es. Pop (1) Ion Mircea (1) Ion Monoran (1) ion mureșan (1) Ion Mureşan (3) Ion Negoițescu (1) Ion Zubaşcu (1) Isaac Bashevis-Singer (2) Istoria criticii literare moderne (1) Italo Calvino (1) Iustin Panţa (1) J.J. Rousseau (1) J.M.G. Le Clézio (1) Jeni Acterian (2) Jerome K. Jerome (1) John Berryman (2) John Updike (1) Joseph Brodsky (1) jugendstill (1) Jules Verne (1) jurnal (3) kafka (1) Kiran Desai (1) Lady Lazarus (1) lansare (1) Lawrence tree (1) Leapşă literară (1) Leonid Dimov (1) librăria "Constantin Noica" (1) Limba salvată (1) Liviu Rebreanu (1) loc ideal de refugiu (1) Lucian Raicu (1) Mandiargues (1) Marcin Swietlicki (1) Mariana Marin (2) Marin Mălaicu-Hondrari (2) Mario Vargas Llosa (1) Marius Ianuş (1) Martin Woodside (1) Matei Călinescu (1) Matei Milu (1) Mă numesc Roșu (1) memorii (1) metamorfoza (1) Mihai Eminescu (2) Mihai Ursachi (1) Mihail Medrea (1) Mihail Sebastian (2) Milan Kundera (1) Mircea Cărtărescu (2) Mircea Dinescu (1) mircea ivanescu (1) Mircea Ivănescu (5) Mircea Vulcănescu (1) Moscova - Petuşki (2) Nadejda Mandelştam (1) Nichita Stănescu (4) Nora Iuga (1) O. Nimigean (2) Orhan Pamuk (1) Osip Mandelştam (2) Pampers (1) Pantaleon si vizitatoarele (1) Paul Celan (1) Peştişorul de aur (1) Peter Beagle (1) Petru Aruştei (1) Petru M. Haş (1) poemul de sambata asta (4) Poemul de sâmbăta asta (54) poetii arabi din Spania (1) poeţi mistici (1) poezie (5) poezie italiană din secolul XX (1) poezie populară (1) Praga. (1) premii (1) Previati (1) Probleme personale (1) prozatori cehi (1) proză (2) Radu Vancu (2) recital de poezie (1) remedii contra "uscăciunii preajmei" (1) René Wellek (1) Reverenţa (1) Revista Transilvania (2) roman (13) Romulus Bucur (2) Saadi (1) Salvador Dali (1) Sandro Penna (1) Sara (1) sartre (1) satira (1) Serghei Dovlatov (1) Sibiu (1) Simona Constantinovici (1) Sorin Ilfoveanu (2) spatiu privat (1) Stau in cerdacul tau (1) stilizare (1) Straja Dragonilor (1) Ştefan Agopian (2) Ştefan Aug. Doinaş (1) Ştefan Manasia (1) Teodor Dună (1) The Ship (1) trubadurii (1) Tudor Arghezi (1) Un loc plăcut şi numai al lor (1) Vecinătăţile (1) Venedikt Erofeev (2) Veronica D. Niculescu (1) Victor Ieronim Stoichiţă (1) Vintilă Ivănceanu (1) Virginia Woolf (1) Vlad Moldovan (1) Wittgenstein (1) Zarvă în livada de guave (1)

  ©O carte într-o frază - Template by Dicas Blogger.

SUS